ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 07
Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
авторски материал, стр. 5
Съдът по правата на човека - необходим коректив и при порочни решения по трудови дела
авторски материал, стр. 11
За някои въпроси относно платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 18
В кои случаи се отлага ползването на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 29
Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2020
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2020
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2020
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
административна практика, стр. 47
Изплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 48
Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
авторски материал, стр. 54
Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни лица
авторски материал, стр. 59
Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
авторски материал, стр. 62
Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
авторски материал, стр. 66
Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
авторски материал, стр. 70