ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 06
Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците след края на извънредното положение
авторски материал, стр. 5
Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност
авторски материал, стр. 22
Въпроси на мониторинга, управлението и контрола на концесиите - Концесиите на морските плажове след отмяната на извънредното положение
авторски материал, стр. 33
Намаляване или освобождаване от наем на имоти - държавна или общинска собственост, в условията на извънредна епидемична обстановка
авторски материал, стр. 42
Разграничение между договора за доброволна делба и договора за разпределение на ползването - правни аспекти
авторски материал, стр. 45
Допустимост на съдебна делба - някои особени хипотези - Актуална съдебна практика на ВКС
авторски материал, стр. 61
Спиране и удължаване на сроковете в производствата по ЗУТ по време на извънредното положение и след неговата отмяна
авторски материал, стр. 67
Съдът за размиването на марката
авторски материал, стр. 80