ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 06
За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
авторски материал, стр. 5
Стари и нови проблеми на правораздаването по трудови спорове у нас
авторски материал, стр. 15
Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 21
Какви документи е необходимо да предоставя за сключване на трудов договор след съкращение
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2020
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2020
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2020
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 41/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2020
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 43/2020
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 44/2020
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2020
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2020
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 48/2020
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 49/2020
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 50/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 52/2020
административна практика, стр. 39
Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 42
За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия
авторски материал, стр. 53
Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка
административна практика, стр. 62
Извършване на оценка на риска
авторски материал, стр. 64
Какво предвиждат промените в Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал, стр. 71
Относно прилагането на пропорционалност при определяне на минималните осигурителни прагове на работниците и служителите при едностранно установено от работодателя непълно работно време за периода на извънредното положение
авторски материал, стр. 74
Указание изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП относно сроковете за внасяне на осигурителни вноски по КСО и Наредба № Н-13
административна практика, стр. 76
Осигурен е електронен достъп на работодателите до данни за изплатените до момента компенсации
административна практика, стр. 78
Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.
авторски материал, стр. 79