ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 04/05
Вещноправни аспекти на правилата, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
авторски материал, стр. 5
Сделки с части от обекти и с несамостоятелни обекти
авторски материал, стр. 19
Съдебна практика на ВКС във връзка с чл. 108 от Закона за собствеността
съдебна практика, стр. 27
Съдебна практика на ВКС във връзка с чл. 108 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 27
Защита при неправомерно ползване на земеделски земи
авторски материал, стр. 37
Развод, родителски права и защита от домашно насилие в период на пандемия
авторски материал, стр. 42
Иск за признаване на недостойнство за наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство
авторски материал, стр. 50
Нотариалните удостоверявания в условията на заразата Ковид 19
авторски материал, стр. 66
Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация
авторски материал, стр. 71
Дейност на Народното събрание в условията на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г.
авторски материал, стр. 85
Правни въпроси по време на извънредното положение
авторски материал, стр. 88