ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 04/05
Промени в някои от сроковете, въведени посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
авторски материал, стр. 5
Автоматично попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г.
авторски материал, стр. 16
Нови моменти в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 20.03.2020 г.
авторски материал, стр. 25
Срокове в областта на данъците, които спират или се удължават в условията на извънредно положение
авторски материал, стр. 45
Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
административна практика, стр. 59
Актуални промени в осигурителното законодателство, във връзка с извънредното положение
авторски материал, стр. 68
Правната страна на системата „бонус-малус” при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал, стр. 69
Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал, стр. 77
Трафичните данни и наблюдението в условията на извънредно положение
авторски материал, стр. 77
Единен частен мораториум за временно спиране на плащанията по банкови кредити в условията на пандемия
авторски материал, стр. 88