ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 04/05
Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение)
авторски материал, стр. 5
Трудови правоотношения по време на извънредно положение
авторски материал, стр. 16
Практически проблеми, свързани с отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука
авторски материал, стр. 23
Правото на ползване на неплатен отпуск
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2020
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 31/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 30/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 32/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2020
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 34/2020
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 35/2020
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 37/2020
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 36/2020
административна практика, стр. 44
Работа от разстояние за държавните служители в условията на извънредно положение
авторски материал, стр. 46
Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда
авторски материал, стр. 51
Инспекцията по труда ще следи за оказан натиск или за фалшифициране на подписи на работници и служители по време на извънредното положение
административна практика, стр. 59
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 1/2020 г.
авторски материал, стр. 61
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 2/2020 г.
авторски материал, стр. 62
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 3/2020 г.
авторски материал, стр. 63
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 4/2020 г.
авторски материал, стр. 64
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 5/2020 г.
авторски материал, стр. 64
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 6/2020 г.
авторски материал, стр. 65
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 7/2020 г.
авторски материал, стр. 65
Отпада срокът 21 април за подаване на заявления по схемата 60/40
административна практика, стр. 67
Актуални промени в осигурителното законодателство, във връзка с извънредното положение
авторски материал, стр. 68
Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал, стр. 77
Промените в Кодекса на труда при извънредното положение в страната
авторски материал, стр. 88