ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 03
Определяне на срока на лизинговия договор според МСФО 16 Лизинг
авторски материал, стр. 5
Данъчно третиране и счетоводно отчитане на „новите сгради“ и „подобренията” по смисъла на ЗДДС
авторски материал, стр. 16
Становище относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък на регистрираните земеделски стопани
административна практика, стр. 25
Извършване на корекции в подадената информация със справките по чл. 73 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 30
Допълнителни хипотези за корекции на данъчен кредит по реда на ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Основни моменти на данъчното третиране по ЗДДС на доставката на стоки, които се монтират или инсталират от и за сметка на доставчика
авторски материал, стр. 44
Становище № 53-04-765 от 01.08.2019 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на изпълнението на доставка по изработка на софтуер
административна практика, стр. 48
Застраховките в новата реалност
авторски материал, стр. 56
Какви икономически мерки може да се вземат по време на пандемия
авторски материал, стр. 62
Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 70