ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 03
Препоръки към работодателите за превенция срещу разпространението на COVID-19
административна практика, стр. 5
Трудовоправни и осигурителноправни последици при въвеждането на карантина
авторски материал, стр. 8
Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
авторски материал, стр. 19
Договорът по чл. 114 КТ не е договор за допълнителен труд
авторски материал, стр. 24
Обезщетение за неспазено предизвестие
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2020
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2020
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 22/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 23/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 24/2020
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 25/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 27/2020
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2020
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 28/2020
административна практика, стр. 43
Подбор при мобилност на държавните служители
авторски материал, стр. 45
За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест
авторски материал, стр. 54
Инструкция за безопасна работа при обявяване на извънредно положение при епидемия/пандемия
авторски материал, стр. 59
Процедура за дезинфекция на работното място
авторски материал, стр. 63
Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 70