ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 02
Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 12
Новият режим на концесиите за добив на минерална вода
авторски материал, стр. 24
Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на политически партии
авторски материал, стр. 32
За ползването на земеделски земи като „бели петна“
авторски материал, стр. 38
Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми
авторски материал, стр. 43
Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти
авторски материал, стр. 55
Практика по Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
съдебна практика, стр. 58
Практика по нормата - Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 58
Решение № 79 от 22.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2087/2018 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 59
Решение № 106 от 22.10.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4773/2018 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 60
Решение № 139/2017 г. от 14.03.2018 г. на ВКС по гр. д. № 456/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 61
Решение № 121 от 22.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4368/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 62
Решение № 6 от 06.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1568/2018 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 63
Решение № 48 от 11.07.2016 г. на ВКС по гр. д. № 3495/2015 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 64
Решение № 20 от 20.02.2017 г. по гр. д. № 6179/2015 г., І г. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 64
Решение № 167 от 22.10.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4432/2018 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 65
Вътрешни отношения между солидарни длъжници - бивши съпрузи, по ипотечния кредит
авторски материал, стр. 66
Как, защо и кога се запечатва наследство
авторски материал, стр. 77
Решение № 279 от 12.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 2905/2017 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 79
Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете
авторски материал, стр. 88