ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 02
Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година
авторски материал, стр. 5
Ред за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2019 г.
авторски материал, стр. 12
Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година
авторски материал, стр. 20
За прехвърлянето на обороти за регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект
авторски материал, стр. 35
Становище изх. № 20-00-22 от 03.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Коментар на промените в Закона за митниците, обнародвани в края на 2019 година
авторски материал, стр. 63
Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България
авторски материал, стр. 70
Преглед на последните промени в Наредба № Н-18 от началото на 2020 г.
авторски материал, стр. 88