ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 02
Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 5
Работодателят няма право едностранно да намалява трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал, стр. 17
Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 24
Права и задължения на представителите на работниците и служителите
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2020
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2020
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2020
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2020
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2020
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2020
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2020
административна практика, стр. 41
Заплащане на извънредния труд
авторски материал, стр. 42
За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място
авторски материал, стр. 46
Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
авторски материал, стр. 50
Какви са основните промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.
административна практика, стр. 61
Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
авторски материал, стр. 74