ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 01
За здължението на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Помагат ли легалните дефиниции за правилното разбиране на законите
авторски материал, стр. 11
Прекратяване на платения годишен отпуск от страна на работодателя
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2020
административна практика, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2020
административна практика, стр. 22
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 4/2020
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 3/2020
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 5/2020
административна практика, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 6/2020
административна практика, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2020
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2020
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2020
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2020
административна практика, стр. 27
Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
авторски материал, стр. 28
Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.
авторски материал, стр. 34
Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване
авторски материал, стр. 40
Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал, стр. 50
Становище изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г.
административна практика, стр. 56
Какво следва да предприемат работодателите през първия тримесечен срок за попълване на квотата по Закона за хората с увреждания
авторски материал, стр. 63
Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година
авторски материал, стр. 69