ТП Издания
Книга "Прекратяване на трудовия договор без предизвестие" - 2017 г.
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Уволнение по взаимно съгласие - чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ
авторски материал, стр. 9
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл
авторски материал, стр. 26
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор с изтичане на уговорения срок - чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ
авторски материал, стр. 42
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор поради завършване на определената работа - чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
авторски материал, стр. 55
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа - чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ
авторски материал, стр. 65
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме - чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
авторски материал, стр. 75
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса - чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ
авторски материал, стр. 82
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания
авторски материал, стр. 108
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор, с оглед личността му - чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ
авторски материал, стр. 130
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор със смъртта на работника или служителя - чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ
авторски материал, стр. 137
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител - чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ
авторски материал, стр. 145