ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 12
Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
авторски материал, стр. 5
Решение № 8 от 14.05. 2019 г. на ВКС по т. д. № 832/2018 г., I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 18
Особености при заплащане на задълженията за топлинна енергия
авторски материал, стр. 21
Може ли да се упражни правото на отказ от договора при даден задатък при незначителност на неизпълнението?
авторски материал, стр. 35
Принципът на случайното разпределение на делата - понятие и правно значение
авторски материал, стр. 44
Задължително съдържание на плана за стабилизация - срокове, условия и начини за плащане на кредиторите
авторски материал, стр. 52
Задължителното електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г.
авторски материал, стр. 61
Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 3
авторски материал, стр. 68