ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 12
Напрежението в жилищния комплекс от затворен тип - 10 години след Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот?
авторски материал, стр. 19
Някои въпроси, свързани с оспорването на решение за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 22
В очакване на нов Закон за земеделските земи
авторски материал, стр. 31
Решение № 54 от 14.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2800/ 2018 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 38
Могат ли децата да се отказват от наследство?
авторски материал, стр. 43
Наследник може да поиска винаги делба
авторски материал, стр. 53
Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване
авторски материал, стр. 55