ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 12
Отчитане и представяне на собствения капитал във финансовите отчети
авторски материал, стр. 5
Предоставяне на информация от работодателите/платците на доходи на физически лица със справките по чл. 73 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 16
Определяне на нетното възнаграждение на самоосигуряващо се лице при полагане на личен труд
административна практика, стр. 26
Казуси по прилагане на нормативната уредба на ДДС, свързани с датата на изискуемост на ДДС и с корекциите на упражнено право на данъчен кредит - Дата на изискуемост на ДДС при доставки на строително-монтажни работи (СМР), които не са с поетапно или период
авторски материал, стр. 29
Казуси по прилагане на нормативната уредба на ДДС, свързани с датата на изискуемост на ДДС и с корекциите на упражнено право на данъчен кредит - Корекции на упражнено право на данъчен кредит за автомобил, който през дадена година от периода за корекция не
авторски материал, стр. 33
Коментар на последните промени в Наредба № Н-18 и наближаващите срокове за тяхното изпълнение
авторски материал, стр. 36
Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2020 г.
авторски материал, стр. 46
Предстоящи промени при застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал, стр. 56
Преглед на последните промени в Закона за кредитните институции
авторски материал, стр. 64
Подаване на осигурителна информация за управител в ООД, който не е вписан в търговския регистър
авторски материал, стр. 71