ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 12
Международните стандарти на МОТ, свързани с управлението на труда и контрола по спазването на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 5
За дигитализирането на трудовоправните документи
авторски материал, стр. 13
По-високо заплащане за работа по време на празниците
авторски материал, стр. 20
Давностни срокове за предявяване на искове по трудови спорове
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2019
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2019
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2019
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2019
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2019
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2019
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 82/2019
административна практика, стр. 34
Актуални промени в подзаконовата нормативна уредба на държавната служба
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Отчетност при обработването на лични данни – 1/2019
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Отчетност при обработването на лични данни – 2/2019
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Отчетност при обработването на лични данни – 3/2019
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Отчетност при обработването на лични данни – 4/2019
авторски материал, стр. 54
Службите по трудова медицина и участието им при изготвяне на обосновката за наличие на специфични условия на труд, като начин за освобождаване от изпълнението на квотните задължения по ЗХУ
авторски материал, стр. 59
Нова спогодба между България и Грузия за регулиране на трудовата миграция
авторски материал, стр. 66
Подаване на осигурителна информация за управител в ООД, който не е вписан в търговския регистър
авторски материал, стр. 71
Здравно осигуряване на член на общинска избирателна комисия за периода на временна неработоспособност
административна практика, стр. 74