ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 11
Стандартите на Международната организация на труда и българското пенсионно законодателство
авторски материал, стр. 5
Как възниква трудово правоотношение въз основа на избор
авторски материал, стр. 14
Митове и факти в трудовото право - За изпитателния срок
авторски материал, стр. 17
Предварителна закрила при уволнение на член на синдикалното ръководство
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2019
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2019
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2019
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2019
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2019
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2019
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2019
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2019
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2019
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2019
административна практика, стр. 44
Специфики в правоотношенията на кметовете на общини, райони и кметства, на кметските наместници и общинските съветници
авторски материал, стр. 46
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 6/2019
авторски материал, стр. 60
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 7/2019
авторски материал, стр. 61
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 8/2019
авторски материал, стр. 62
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 9/2019
авторски материал, стр. 63
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 10/2019
авторски материал, стр. 65
Изплащане в срок на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 66
Какво предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал, стр. 69