ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 10
Непаричните вноски в капитала на ООД и АД през призмата на съдебната практика
авторски материал, стр. 5
Решение № 369 от 08.08. 2019 г. на ВКС по т. д. № 647/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 18
Обезсилване на складови записи по съдебен ред
авторски материал, стр. 22
Продължителните договори
авторски материал, стр. 30
Проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица
авторски материал, стр. 42
Оспорване на стойността на обекта на публична продан от страна в изпълнителното производство (чл. 468, чл. 485 ГПК)
авторски материал, стр. 58
Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 67
Принципите за обработване на лични данни в договорните отношения
авторски материал, стр. 75