ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 10
Плащания на доставки с наложен платеж - счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал, стр. 5
Данъчно третиране на наложен платеж
административна практика, стр. 16
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2019
авторски материал, стр. 19
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2019
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2019
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2019
авторски материал, стр. 23
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ на доходите от хазартни игри
административна практика, стр. 25
Какво предвижда проектът за промени в ЗДДС, в сила от следващата календарна година
авторски материал, стр. 27
Коментар на последните промени в ДОПК относно документацията за трансферно ценообразуване
авторски материал, стр. 37
Изисквания, на които трябва да отговарят митническите служители
авторски материал, стр. 53
Сключване на застраховки онлайн
авторски материал, стр. 63
За тенденцията за повишаване на банковите такси у нас
авторски материал, стр. 71
Годишно счетоводно приключване на 2019 година
авторски материал, стр. 88