ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 10
Новите европейски правила при родителския отпуск
авторски материал, стр. 5
Правна уредба на работата от разстояние по трудов договор
авторски материал, стр. 13
Задължение на работодателя за информиране и консултиране
авторски материал, стр. 25
Каква е максималната продължителност на работното време
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2019
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2019
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2019
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2019
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2019
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2019
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2019
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2019
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2019
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2019
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2019
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2019
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2019
административна практика, стр. 44
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 1/2019
авторски материал, стр. 46
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 2/2019
авторски материал, стр. 47
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 3/2019
авторски материал, стр. 49
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 4/2019
авторски материал, стр. 49
Статут на длъжностното лице по защита на данните – 5/2019
авторски материал, стр. 50
Специално работно облекло и лични предпазни средства на работника и служителя
авторски материал, стр. 51
За достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България
авторски материал, стр. 56
Как се преизчисляват пенсиите
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори относно определянето размера на пенсиите – 1/2019
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори относно определянето размера на пенсиите – 2/2019
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори относно определянето размера на пенсиите – 3/2019
административна практика, стр. 79
Осигуряване на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност
административна практика, стр. 80