ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 09
Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици
авторски материал, стр. 5
Може ли задатъкът да се намалява поради прекомерност?
авторски материал, стр. 18
Решение № 66 от 29.07. 2019 г. на ВКС по т. д. № 1504/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 34
Обезпечителни права в полза на множество кредитори и нуждата от реформа
авторски материал, стр. 38
По някои проблеми на прихващането във връзка с отказа от бъдещи права
авторски материал, стр. 50
Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол
авторски материал, стр. 57
Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон?
авторски материал, стр. 65
Несъответствия в ценовата оферта - действия на комисията и евентуални последици
авторски материал, стр. 72
Изтриване и унищожаване на лични данни
авторски материал, стр. 75