ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 09
Новите европейски правила при отпуска по бащинство
авторски материал, стр. 5
Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя
авторски материал, стр. 11
Процедура за налагане на дисциплинарни наказания
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2019
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2019
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 49/2019
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 48/2019
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 50/2019
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2019
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 52/2019
административна практика, стр. 33
Ролята на длъжностната характеристика при служебното правоотношение
авторски материал, стр. 34
Нов правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 1/2019
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 2/2019
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 3/2019
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 4/2019
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 5/2019
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 6/2019
авторски материал, стр. 65
За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане
авторски материал, стр. 67
Определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност
авторски материал, стр. 78
Прилагане на квотите по Закона за хората с увреждания при назначаване на работници, или при прилагане на алтернативни мерки за заетост
авторски материал, стр. 81