ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 08
Издаване на дубликат на акции за нуждите на принудителното изпълнение (чл. 515, ал. 2 ГПК)
авторски материал, стр. 5
Новата уредба при защитата на търговската тайна
авторски материал, стр. 15
Сделки със складови записи
авторски материал, стр. 28
Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право
авторски материал, стр. 36
Решение № 60 от 03.06.2019 г. на ВКС по т. д. № 1892/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 49
Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг при процесуална незаконосъобразност на изпълнителния процес
авторски материал, стр. 52
Задължението на синдика по чл. 36 от Регламент 848/2015 като алтернатива на откриването на вторично производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 61
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
авторски материал, стр. 70
Задължения на администратора при нарушение на сигурността на личните данни
авторски материал, стр. 80