ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 08
Отново за проблемите около минималната работна заплата у нас
авторски материал, стр. 5
Кумулиране на дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност
авторски материал, стр. 14
Обезщетението при уволнение на заето лице, което ползва родителски отпуск при непълно работно време, трябва да се изчислява въз основа на заплащането му при пълно работно време
авторски материал, стр. 19
Отпускът за синдикална дейност се дължи и изчислява в часове, а не в работни или календарни дни
авторски материал, стр. 29
Конфликтът на интереси като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация
авторски материал, стр. 39
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 14/2019
авторски материал, стр. 46
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 15/2019
авторски материал, стр. 49
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 16/2019
авторски материал, стр. 50
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 17/2019
авторски материал, стр. 51
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 18/2019
авторски материал, стр. 52
За трудовоправните проблеми на дуалното обучение
авторски материал, стр. 55
Право на обезщетение за безработица при работа на срочен трудов договор
авторски материал, стр. 66
Право на обезщетение за безработица при работа на срочен трудов договор
авторски материал, стр. 66
Здравно осигуряване за периода на неплатен отпуск на лице, упражняващо дейност по трудово правоотношение в България, което е здравно осигурено в друга държава членка на ЕС
авторски материал, стр. 78
Здравно осигуряване за периода на неплатен отпуск на лице, упражняващо дейност по трудово правоотношение в България, което е здравно осигурено в друга държава членка на ЕС
авторски материал, стр. 78