ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 07
Международната организация на труда и отпуските
авторски материал, стр. 5
Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 16
Как и при какви условия се определят почивките в рамките на работния ден
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2019
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2019
административна практика, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 41/2019
административна практика, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2019
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 44/2019
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 43/2019
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2019
административна практика, стр. 27
Подборът на нов персонал и защитата на личните данни
авторски материал, стр. 28
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 11/2019
авторски материал, стр. 44
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 12/2019
авторски материал, стр. 45
Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 13/2019
авторски материал, стр. 47
При опасно високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа
административна практика, стр. 48
Дуалното обучение - още една възможност за осигуряване на персонал
авторски материал, стр. 50
Oт 1 юли 2019 година са в сила изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и в приложенията към нея
авторски материал, стр. 57
Квотите по Закона за хората с увреждания, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „ГИТ“
авторски материал, стр. 62
Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на иа „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания
административна практика, стр. 74
За закрилата на хората с увреждания
авторски материал, стр. 82
Новости в правилата за дългосрочно командироване в чужбина
авторски материал, стр. 88