ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 06
Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 5
Търговската фирма - същност, разграничения и защита
авторски материал, стр. 17
Продажба на заложеното имущество и разпределение на постъпилите суми по реда на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 32
Правото на отказ от договора при даден задатък
авторски материал, стр. 40
Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на ипотеката
авторски материал, стр. 52
Правомощия на довереното лице
авторски материал, стр. 62
Изисквания към молбата за откриване на производство по стабилизация на търговец
авторски материал, стр. 72
Решение № 35 от 07.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 1165/ 2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 79
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 82