ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 05
Международната организация на труда и гаранциите за правото на колективното преговаряне
авторски материал, стр. 5
За правото на сдружаване и необходимостта от гарантирането му
авторски материал, стр. 13
Дисциплинарни наказания по трудовия договор - видове, основания, и ред за налагане и заличаване
авторски материал, стр. 21
Какви вписвания се правят в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 32
За задължението за дежурство или за разположение на работодателя
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 24/2019
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 25/2019
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2019
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 27/2019
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 28/2019
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 30/2019
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2019
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 31/2019
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 1/2019
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 2/2019
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 3/2019
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 4/2019
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 5/2019
авторски материал, стр. 49
Петнадесет сигнала, че ще постигнете успех, дори да не изглежда така
авторски материал, стр. 50
Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство, съставен от държавните контролни органи
авторски материал, стр. 55
Последните изменения в наредбите на държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 59
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, засягащи изчисляването на размера на трудовите пенсии
авторски материал, стр. 64
Писмо № 1052-40-21 от 25.04.2019 г.
административна практика, стр. 70
Митове и факти в трудовото и осигурителното право - За „сигурността“ на пенсионноосигурителната ни система
авторски материал, стр. 81
Дължат ли се здравноосигурителни вноски от самоосигуряващо се лице, което получава пенсия
административна практика, стр. 88