ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 01
Промените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС
авторски материал, стр. 5
Преглед на промените в ЗКПО за 2019 година
авторски материал, стр. 13
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал, стр. 25
Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал, стр. 39
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година
авторски материал, стр. 59
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
авторски материал, стр. 63
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.
авторски материал, стр. 68
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година
авторски материал, стр. 73