ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 12
Отговорността на учредителите в едно невписано търговско дружество
авторски материал, стр. 5
Замяната на издадените акции на приносител с поименни акции
авторски материал, стр. 17
Предпоставки за предявяването на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534 от Търговския закон
авторски материал, стр. 29
Особени хипотези при предявяване на иск по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс след измененията през 2017 г.
авторски материал, стр. 39
Сключване на договор за продажба на търговско предприятие или на обособена част от него, когато това е предвидено в план за оздравяване или в план за стабилизация
авторски материал, стр. 55
Решение № 152 от 13.07.2018 г., на ВКС по т. д. № 2205/2017 г., I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 62
Списъкът по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и неговото предназначение
авторски материал, стр. 65