ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 12
Заплащане на труда, положен през празничните дни в края на 2018 и в началото на новата година
авторски материал, стр. 5
Полага ли ми се по-високо възнаграждение за работа по време на празници
авторски материал, стр. 18
Парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при придобит трудов и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 22
Учителят има право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2018
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2018
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2018
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2018
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2018
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2018
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2018
административна практика, стр. 34
Определяне на заплатата на държавния служител
авторски материал, стр. 35
Задължения на администраторите при пробив в сигурността на личните данни
авторски материал, стр. 44
Интерактивен подход за управление на проблемни ситуации в организацията или в екипа
авторски материал, стр. 52
Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
авторски материал, стр. 64
Новият Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
авторски материал, стр. 69