ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 11
Практически аспекти на модела на очаквани кредитни загуби според МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал, стр. 5
Отчитане на еднократни корекции на ползван данъчен кредит при унищожаване, брак и липси на стоки, установени при годишната инвентаризация за 2018 г.
авторски материал, стр. 15
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на средствата за храна, предоставяни на персонала - Социални разходи за храна под формата на пари и купони
авторски материал, стр. 22
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на средствата за храна, предоставяни на персонала - Разходи за оборудване на кът за хранене за персонала
авторски материал, стр. 24
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на средствата за храна, предоставяни на персонала - Разходи за храни и напитки, осигурявани на работниците, полагащи нощен труд
авторски материал, стр. 26
Особености и нови моменти при ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2018 г., чрез работодател по основното трудово правоотношение
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Какво трябва да направя?
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Какви са сроковете?
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Какво ще стане, ако работя с фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на сто
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към гене
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Даден електронен магазин трябва ли да е свързан с касов апарат?
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Трябва ли електронен магазин да има някакъв специфичен експорт, който НАП да може да генерира при нужда? Ако е необходимо, откъде трябва да
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Не става ясно как се процедира при подмяна на ФУ от една каса на друга, в обект с повече от една каса, и формирания от софтуера за управлен
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагането на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – Документите „Сторно” и „Кредитно известие” трябва ли да имат УНП за самия документ, или само да цитират УНП на оригиналния документ, който
административна практика, стр. 44
Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания
авторски материал, стр. 45
Новите правила за разпространението на застраховки, заложени в проекта за изменение на Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 60
Десет съвета зa ycпeшнo yпpaвлeниe нa личнитe финaнcи от Уopън Бъфeт
авторски материал, стр. 68
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистрирането на продажбите в търговските обекти и софтуерите за управлението им
авторски материал, стр. 88