ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 11
Създава ли Решението на Съда на ЕС по Дело С 12/17 от 04.10.2018 г. задължение за страната ни да промени вътрешното си право
авторски материал, стр. 5
Платени отпуски за отглеждане на деца до 2-годишна възраст
авторски материал, стр. 14
Кога се ползват договорките в отраслов колективен трудов договор
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2018
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2018
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2018
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2018
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2018
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2018
административна практика, стр. 34
Назначаване на държавна служба след проведен конкурс
авторски материал, стр. 36
За привеждането на вътрешното ни законодателство по защита на личните данни, в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз
авторски материал, стр. 47
За лидерската роля на ръководителя
авторски материал, стр. 57
Преглед на промените в Закона за професионалното образование и обучение от ноември 2018 г.
авторски материал, стр. 69
Какво предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година
авторски материал, стр. 76
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите
авторски материал, стр. 82
С промените в Закона за семейни помощи за деца се въвежда нова помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
авторски материал, стр. 88
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Процесуални въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
авторски материал, стр. 88
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Срочни трудови договори и трудов договор за изпитване
авторски материал, стр. 89
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя
авторски материал, стр. 90
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
авторски материал, стр. 91
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Подбор
авторски материал, стр. 92
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Дисциплинарна отговорност
авторски материал, стр. 93
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Предварителна закрила при уволнение
авторски материал, стр. 94
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 95
Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Други въпроси в практиката на ВКС по трудови спорове
авторски материал, стр. 96