ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 09
Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика
авторски материал, стр. 5
Отказ от право на ползване под условие, срок или тежест
авторски материал, стр. 15
Решение № 40 от 11.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2004/2017 г., ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 26
Недействителност на концесионните договори, сключени по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 29
Решение № 180 от 07.03.2018 г. на ВКС по гр. д. № 315/2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 38
За обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието
авторски материал, стр. 42
За описа при предаването на земеделските земи - обект на аренден договор
авторски материал, стр. 50
Могат ли издаваните от АГКК в електронна форма скици и схеми да служат за изповядване на сделки с недвижими имоти?
авторски материал, стр. 52
Родителите трябва да искат разрешение от съд, за да се разпореждат с имущество на деца до 18 години
авторски материал, стр. 54
Решение № 38 от 02.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1343/ 2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 56
Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация
авторски материал, стр. 60
Софтуерните блокчейн патенти Поглед към бъдещето във финансовия и публичния сектор
авторски материал, стр. 72