ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 08
Правни отношения при довършване на сграда - етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Ограничението на собствеността по чл. 50 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 18
Решение № 34 от 14.05.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1414/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 31
Актуални промени в режима на язовирите
авторски материал, стр. 36
Съгласие за предаване на владение по договор за разпределение на ползването между съсобственици
авторски материал, стр. 47
Съдът може да се намеси при несъгласие между съсобственици на имот
авторски материал, стр. 58
Вписване на сервитути в енергетиката
авторски материал, стр. 60
Мога ли да трансформирам балкон или тераса в затворена използваема площ
авторски материал, стр. 66
Решение № 54 от 15.05.2018 г. на ВКС по гр.д. № 1493/2017 г., І г.о.
съдебна практика, стр. 74
Кой може да основе и регистрира у нас независимо дружество за управление на авторски и сродни на тях права, и как следва да функционира то
авторски материал, стр. 78