ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 07
За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
авторски материал, стр. 5
Особености на ценните книжа, които могат да бъдат предмет на публично предлагане
авторски материал, стр. 14
По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право
авторски материал, стр. 30
Възлагането на работа по смисъла на чл. 49 ЗЗД
авторски материал, стр. 40
Изпълнение върху обособена част от предприятие по чл. 517а от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 50
Решение № 56 от 24.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2339/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 59
Попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 62
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
авторски материал, стр. 75
Прилагане на правилата за защита на личните данни в работата на адвокатите
авторски материал, стр. 86