ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 07
Представяне и оповестяване на лихвен суап във финансовите отчети
авторски материал, стр. 5
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата, и обратно
авторски материал, стр. 18
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата със служебен лек автомобил
авторски материал, стр. 20
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, осигурен само за част от наетите лица
авторски материал, стр. 21
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за транспорт на служителите и за лично ползване на лек автомобил - Разходи за лично ползване на лек автомобил
авторски материал, стр. 23
Данъчно третиране на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ - Определяне на авансовия данък, когато наемът за няколко месеца се плаща наведнъж
авторски материал, стр. 26
Данъчно третиране на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ - Данъчно третиране на таксата за битови отпадъци при сключен договор за наем
авторски материал, стр. 27
Данъчно третиране на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ - Облагане и документиране при изплащане на доход от наем на регистрирано по ЗДДС физическо лице
авторски материал, стр. 29
Извършване на услуги по хотелско настаняване от български туроператор, чиито доставчици са хотелиери от други държави членки на ЕС
авторски материал, стр. 31
Солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице
авторски материал, стр. 33
Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 45
Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
авторски материал, стр. 52
За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
авторски материал, стр. 66