ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 07
Право и ред за ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
От 1 юли 2018 година са в сила промените в Кодекса на труда относно правото на отпуск на осиновителите
авторски материал, стр. 17
Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 24
Колко дни максимално може да се работи без прекъсване
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 34/2018
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 35/2018
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 36/2018
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 37/2018
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2018
административна практика, стр. 31
Кариерно развитие в държавната служба
авторски материал, стр. 33
При тормоз на работното място имате право да сезирате Комисията за защита от дискриминация и/или компетентния съд
авторски материал, стр. 44
Практически указания на Комисията за защита на личните данни относно случаите, когато не се изисква съгласие за обработване на лични данни
авторски материал, стр. 51
Какво трябва да знаят работодателите при обработване на лични данни на деца
авторски материал, стр. 58
Основания за издаване на задължителни предписания от държавните контролни органи на Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 67
Стартира традиционната инспекционна кампания в морските курорти, насочена към превенция на недекларирания труд
административна практика, стр. 76
Преглед на промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обнародвани на 10 юли 2018 г.
авторски материал, стр. 79
От 1 юли 2018 година са в сила нови, преизчислени размери на пенсиите
административна практика, стр. 83
Здравно осигуряване на български граждани, пребиваващи продължително време в чужбина и възстановяване на здравноосигурителни права след завръщането им в страната
административна практика, стр. 85