ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 05
Промените в еднодневните трудови договори и в режима за полагане на извънреден труд
авторски материал, стр. 5
Приета е Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
авторски материал, стр. 11
Нови форми на комуникация между страните по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 13
Изискването на съгласие от работника не означава деклариране на обстоятелства
авторски материал, стр. 17
Удръжки от заплата могат да се правят само в определени от закона случаи
авторски материал, стр. 23
Предварителна закрила при уволнение на член на синдикалното ръководство
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2018
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 22/2018
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 23/2018
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 25/2018
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 24/2018
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2018
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 27/2018
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 28/2018
административна практика, стр. 41
Отстраняване на държавен служител от работа, поради наказателно преследване
авторски материал, стр. 42
Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни
авторски материал, стр. 46
Относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 54
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 61
Промените в реда за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори във връзка с пенсионирането – 1/2018
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори във връзка с пенсионирането – 2/2018
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори във връзка с пенсионирането – 3/2018
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори във връзка с пенсионирането – 4/2018
административна практика, стр. 79
Как да възстановим здравноосигурителните си права
административна практика, стр. 80