ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 03
Дежурство и време на разположение
авторски материал, стр. 5
Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
авторски материал, стр. 12
Работникът или служителят не е длъжен да последва предприятието или негово поделение, когато то се премества в друго населено място или местност
авторски материал, стр. 29
Възможно ли е сключването на трудов договор с управител на дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 6/2018
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2018
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2018
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2018
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2018
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2018
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2018
административна практика, стр. 50
Професионален опит, който се изисква за заемане на длъжност в държавната адинистрация
авторски материал, стр. 51
Kакви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор
авторски материал, стр. 55
Имам ли право на увеличение на заплатата за работа по време на празници
авторски материал, стр. 62
Pед, начин и периодичност на извършване на оценка на риска
авторски материал, стр. 65
Достъп до пазара на труда в Република България на чужденци - граждани на трети държави
авторски материал, стр. 72
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 9 март 2018 г.
авторски материал, стр. 79
Hови моменти в процедурите за промяна на участието и за прехвърляне на средства от партидата на един в друг пенсионен фонд от същия вид
авторски материал, стр. 82
Hовите Национални рамкови договори за 2018 година - консенсусна основа за по-добър достъп и качество на медицинската и на денталната помощ
авторски материал, стр. 88