ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 02
Практически проблеми при връчването на заповед за изпълнение
авторски материал, стр. 5
Приращението по чл. 92 от Закона за собствеността - някои дискусионни въпроси
авторски материал, стр. 20
Забраната за преотстъпване на общинско имущество
авторски материал, стр. 32
Решение № 15 от 31.01.2018 г. по гр. д. № 3563/2016 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 41
Относно формата за действителност на брачния договор
авторски материал, стр. 43
Мъртвороденото дете и наследяването
авторски материал, стр. 52
Наследниците нямат право на развод, но могат да продължат започнато вече дело
авторски материал, стр. 58
Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/2016 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 60
Презаверяване на разрешението за строеж
авторски материал, стр. 65
Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове по интелектуална собственост
авторски материал, стр. 77