ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 01
Комплексни законодателни мерки срещу неизплащане или забавено изплащане на заплатите
авторски материал, стр. 5
Нормативни правила относно ползването и отлагането на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 23
Кои са документите, необходими за сключване на трудов договор
авторски материал, стр. 33
Действие на колективния трудов договор за работа при друг работодател
авторски материал, стр. 36
Относно правото на представително и униформено облекло на държавния служител
авторски материал, стр. 39
Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
авторски материал, стр. 43
За работа на празниците се плаща поне двойно
авторски материал, стр. 54
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2018 г.
авторски материал, стр. 57
Какво представлява Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, и приложението й в България
авторски материал, стр. 61
Основни акценти в Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. и преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 67
Нови моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната ни система
авторски материал, стр. 84