ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12
Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
авторски материал, стр. 5
Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
авторски материал, стр. 13
Решение № 77 от 03.11.2017 г. по гр. д. № 3997/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 16
Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
авторски материал, стр. 19
За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
авторски материал, стр. 25
Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал, стр. 31
Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
авторски материал, стр. 33
Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 42
Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
авторски материал, стр. 48
Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 57
Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
авторски материал, стр. 61