ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 12
Kак ще работим по празниците и заплащане на труда, положен в празничен и почивен ден
авторски материал, стр. 5
Митове и факти в трудовото право - За инспекцията по труда
авторски материал, стр. 13
Oтносно правото на платен годишен отпуск на държавен служител с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 18
Kак да постигаме успешно целите си през новата година
авторски материал, стр. 21
Подготвя се ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ за минималната работна заплата
авторски материал, стр. 26
Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
авторски материал, стр. 34
Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП
административна практика, стр. 38
Hовости в законодателството в сферата на пазара на труда
авторски материал, стр. 41
Oсигуряване на лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 51
Правила за изплащане на „коледна добавка“ към пенсиите за декември 2017 г.
авторски материал, стр. 67
Зачитане на здравноосигурителни права и ред за проверка на здравноосигурителния статус
административна практика, стр. 70