ТП Издания
Книга "Защита на личните данни на работниците и служителите"
Защита на личните данни на работниците и служителите - Защитата на личните данни като гаранция за личния живот и неприкосновеност на работника или служителя
авторски материал, стр. 15
Защита на личните данни на работниците и служителите - Титуляри на данните и категории обработвани данни в рамките на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 36
Защита на личните данни на работниците и служителите - Ред за обработване на личните данни на работниците и служителите
авторски материал, стр. 84
Защита на личните данни на работниците и служителите - Правни гаранции за защитата на личните данни
авторски материал, стр. 146
Защита на личните данни на работниците и служителите - Какво ще се промени с новия регламент за защита на личните данни
авторски материал, стр. 186