ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 10
Oчаквани промени в Кодекса на труда - основни моменти и дискусионни въпроси във връзка със Законопроект № 754-01-40
авторски материал, стр. 5
Задължения на работника и служителя по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 11
Митови и факти в трудовото право - За споровете относно законността на уволнението
авторски материал, стр. 19
Работодателят също носи отговорност за нарушения на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2017
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2017
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2017
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2017
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2017
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2017
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2017
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2017
административна практика, стр. 38
Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация - наличие на несъвместимост с изпълняваната работа
авторски материал, стр. 40
Срок за изпитване по Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 48
Kак да се представим добре на интервюто за работа
авторски материал, стр. 51
Етикет в офиса - Усмихвайте се, дори ако сте в лошо настроение
авторски материал, стр. 56
Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
авторски материал, стр. 62
Hовозначими рискове, свързани с безопасността и здравето при работа
авторски материал, стр. 65
Правото за промяна на осигуряването по чл. 4б, чл. 4в и чл. 124а от Кодекса за социално осигуряване в светлината на Решение № 9 от 6 юли 2017 г. на Конституционния съд
авторски материал, стр. 73
Обезщетение за безработица при право на пенсия за стаж и възраст
авторски материал, стр. 86
Здравно осигуряване на български и чуждестранни студенти, които се обучават в българско висше учебно заведение и заплащат обучението си*[1]
административна практика, стр. 88
Hовият общ регламент за защита на личните данни в ес и какво трябва да знаят работодателите за него
авторски материал, стр. 90