ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 09
Cрокове и давност при трудовите спорове
авторски материал, стр. 5
Митове и факти в трудовото право - За прекратяването на трудовия договор
авторски материал, стр. 19
Трудови правоотношения могат да възникнат и след избор
авторски материал, стр. 26
Относно размера на платения годишен отпуск при работа на непълно работно време
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2017
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2017
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2017
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2017
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2017
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2017
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2017
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2017
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2017
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2017
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2017
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2017
административна практика, стр. 43
Десетте най-вредни работни навика и как да се отучите от тях
авторски материал, стр. 44
Етикет в офиса
авторски материал, стр. 48
Създаване и управление на системите за заплащане на труда
авторски материал, стр. 54
Задължения на работодателя да назначава служители за защита от професионални рискове
авторски материал, стр. 68
Hовата Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 1/2017
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 2/2017
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 3/2017
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 4/2017
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 5/2017
административна практика, стр. 85
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 6/2017
административна практика, стр. 85
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 7/2017
административна практика, стр. 86
Въпроси и отговори, свързани с болничните листове за временна неработоспособност – 8/2017
административна практика, стр. 87
Вече може да получите уникален код за достъп до електронното си медицинско досие
административна практика, стр. 88