ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 08
За допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 5
Митове и факти в трудовото право - За трудовите злополуки
авторски материал, стр. 14
Tрудов договор срещу облигационен договор при наемане на работа
авторски материал, стр. 18
Отпуски за изпълнение на граждански задължения
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 52/2017
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2017
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2017
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2017
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2017
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2017
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2017
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2017
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2017
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2017
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2017
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2017
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2017
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2017
административна практика, стр. 39
Kак „да превключим“ на работен режим след летния отпуск
авторски материал, стр. 40
Oбщи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда
авторски материал, стр. 42
Работодателят е длъжен да осигури топла храна и ободряващи напитки за смените, през които работниците или служителите полагат нощен труд
авторски материал, стр. 55
Две трети от установените нарушения в сектор „строителство“ през първото полугодие на 2017 г. са свързани с безопасността и здравето при работа
административна практика, стр. 57
От 1 септември стартира нова програма за намаляване на безработицата към Националния план за действие по заетостта за 2017 г.
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 1/2017
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 2/2017
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 3/2017
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 4/2017
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 5/2017
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане – 6/2017
авторски материал, стр. 68
Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж
авторски материал, стр. 70
Здравно осигуряване на български гражданин за периоди на стаж в Европейската комисия
административна практика, стр. 72