ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 07
За представителството на общите интереси на работниците и служителите
авторски материал, стр. 5
Заплащане и отчитане на извънредния труд
авторски материал, стр. 15
За сумираното изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 26
При промяна на работодателя не се сключва допълнително споразумение по чл. 119 КТ
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2017г.
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2017г.
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 48/2017г.
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 49/2017г.
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 50/2017г.
административна практика, стр. 38
Oценяване на ефективността на обучението
авторски материал, стр. 40
Бизнес пътувания
авторски материал, стр. 49
Работодателят е длъжен при поискване от работника или служителя да му издава извлечение от ведомостите за заплати
авторски материал, стр. 54
Oценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 56
Oблекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар
авторски материал, стр. 66
Oт 1 юли 2017 година заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица се подават и по електронен път
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 1/2017
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 3/2017
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 2/2017
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 4/2017
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 5/2017
административна практика, стр. 80
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 6/2017
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 7/2017
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 8/2017
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 9/2017
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 10/2017
административна практика, стр. 85