ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 06
За нищожността на „липсващите решения“ на общите събрания
авторски материал, стр. 5
Решение № 180 от 23.11. 2016 г. по т. д. № 2400/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 20
Относно поредността на налагане на запори по банковите сметки на ответника в обезпечителното производство
авторски материал, стр. 24
Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика
авторски материал, стр. 32
За силата на пресъдено нещо на решението по частичен иск
авторски материал, стр. 40
Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
авторски материал, стр. 49
Производство по стабилизация на търговец - общи положения
авторски материал, стр. 62
За контрола, упражняван от Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 73